Create your Shop and Business account

Advance Search

Rooms on Rent

| Kathmandu Nepal

NPR 5,500.00
  • Location Kathmandu Nepal, Kathmandu
  • Type of House Modern
  • Materials of walls Concrete
  • House Area City
  • Location Kathmandu

डबल कोठा आकर्षक फ्ल्याट single कोठा भाडामा चाहिएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क कार्यालय 9848590700.9803862792. Mahadev sthan single room.5500.6000 gwarko ma 6000.6500 इमाडोलमा 4500.5000 बालकुमारीमा 5500.6000.6500 कोटेश्वरमा 5000.6000.6500 शंखमुल 5500.6000.6500 कलंकीमा 2b.6000.attaj.bathroom पाटनढोका नजिक 5000.5500.6000 पुरानो बानेश्वरमा 5500.6000 नयाँबानेश्वरमा 6000.6500.7000 मैतीदेवीमा .6000.6500.7000 Moitidevi.1bk11000.12000.14000 2bk.16000.17000 Balkumari.2bk.15000 Chabhil 4500.5000.5500.6000 dhumbarai ma 5500.5000.6000 सुकेधारामा 4500.5000 gongabu ma 5500.6000 सामाखुशीमा 5500.6000 पुल्चोक.2room 10000.12000 एउटा कोठा एउटा kitchen बालकुमारी 9000.10000.11000 Sinamangal.2b13000 3bk20000 सातदोबाटोमा 2bhk17000.18000.19000 इमाडोलमा 2bk13000.15000.16000 2bhk.3bk16000.17000.18000 gwarkho मा एउटा कोठा एउटा kitchen 10000.8000 एउटा कोठा एउटा kitchen नयाँबानेश्वर10000.11000 imadole मा दुईवटा कोठा 8000.10000 Chabhil.मा एउटा कोठा एउटा kitchen9000.10000.7000.8500 New baneshor.room.kitchen.90000.10000 लोकन्थलीमा एउटा कोठा एउटा kitchen 8500.9000 3bk.imadol16000 1bk.8000.garkhu 1bhk.12000.13000.14.15 2bhk.15000.17000.18000.20000 कुनैपनि ठाउँमा कोठा फ्ल्याट चाहिएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला 9848590700.9803862792

No Extra Information.

Related Listing

House On Sale

| Syuchatar 07, Nagarjun
NPR 19,500,000.00

Room For Rent

| Jadibuti, Bhaktapur
NPR 10,000.00

Room For Rent

| Kathmandu, Kathmandu
NPR 6,500.00

Room For Rent

| Maitidevi, Kathmandu
NPR 8,000.00