Create your Shop and Business account

Advance Search

House For Sale- Gothatar

| Gothatar, Kathmandu

NPR 18,200,000.00
  • Location Gothatar, Kathmandu, Kathmandu
  • Floors in the house 2.5
  • Land Area 3.5 aana
  • Location गोठाटार हाइट मान्टार चोक

बाटो 10 फिट पिलर 12/12 कोठा 11 घर निर्माण 2075 साल गाडी पार्किङ भएको ढल भएको पानीको राम्रो सुविधा भएको 9869327048/9813459824

No Extra Information.

Related Listing

Beautiful House On Sell

| Kathmandu, Lalitpur
NPR 22,000,000.00

Bungalow For Sale At Thankot

| Thankot, Kathmandu
NPR 30,500,000.00

Bungalow House On Sale

| Sukedhara, Kathmandu
NPR 35,000,000.00

Bunglow On Sale At Bhaisepati

| Bhaisipati, Lalitpur
NPR 36,000,000.00