Create your Shop and Business account

Advance Search

Clothing Shop On URGENT SALE!!

| Prithvichowk

NPR 500,000.00
  • Location Prithvichowk, Pokhara Lekhnath

अर्जेंट बिक्रीमा। अर्जेंट बिक्रीमा। अर्जेंट बिक्रीमा। पोखरा मा पृथींबीचोक को नजिकै रहेको एकदम चालू भैरहेको कपडा पसल तू बिक्रीमा रहेको छ कारण बस बाहिरजान परेको हुनाले । इच्छुक ब्यक्ति ले यो नम्बर मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। 9829102155 संम्पर्क समय बिहान 9 बजे देखी साझ 6 बजे सम्म

No Extra Information.

Related Listing

Beauty Parlour On Sale

| Pokhara, Pokhara Lekhnath
NPR 350,000.00

Chiya Ghar and Fast Food

| Gathaghar, Bhaktapur
NPR 750,000.00

Full Face Helmet(Double Visor)

| Kathmandu, Kathmandu
NPR 4,200.00

Kirana Pasal Grocery Shop For Sale Mart,...

| Nikosera, Bhaktapur,, Bhaktapur
NPR 600,000.00